poniedziałek, 05 wrzesień 2022 10:18

Czy lekarz może odmówić wystawienia zaświadczenia lekarskiego?

Twój Lekarz w Warszawie Twój Lekarz w Warszawie pixabay

Zwolnienie lekarskie jest legalnym sposobem na usprawiedliwienie przez pracownika nieobecności w pracy i możliwość otrzymania świadczenia z tego tytułu.

Z dniem 1 grudnia Polska przeszła na elektroniczny obieg zaświadczeń lekarskich. Również od 1 stycznia 2022 r.zaczął obowiązywać nowy system wypłat świadczeń z tytułu zwolnienia lekarskiego. Centrum Medyczne "Twój Lekarz w Warszawie" - https://twojlekarz-wawa.pl/, również przestrzega tych wymogów polskiego prawa.

Dlaczego pracownik może nie otrzymać zwolnienia lekarskiego

Polskie Ministerstwo Zdrowia od 1 stycznia 2022 r.ograniczyło liczbę dni, w których dana osoba może przebywać na płatnym zwolnieniu lekarskim. Teraz ten okres wynosi 182 dni, a każdy kolejny dzień nie zostanie zrekompensowany przez pracodawcę. W takim przypadku musi upłynąć 2 miesiące (60 dni), zanim pracownik ponownie będzie mógł skorzystać ze 182-dniowego zwolnienia chorobowego. Nieobecność w pracy związana z ciążą nie będzie brana pod uwagę na mocy tego prawa.

Lekarz ma prawo odmówić osobie wydania zwolnienia lekarskiego, jeśli nie wykryje u niego widocznych zaburzeń zdrowotnych uniemożliwiających mu pracę. Dlatego przeprowadzają pełną diagnostykę w celu oceny jego stanu zdrowia, ustalenia lub wykluczenia czasowej niezdolności do pracy.

Zaświadczenie lekarskie nie może być wystawione wyłącznie na podstawie słów pacjenta. Lekarz musi przeprowadzić badanie przedmiotowe, przepisać niezbędne badania laboratoryjne. Dopiero po tym można podjąć ostateczną decyzję. Niuzasadnione wydanie zwolnienia lekarskiego stanowi naruszenie polskiego prawa i może skutkować karami dla lekarza.

Ponadto, aby później móc wypłacać świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego, pracownik zobowiązuje się do opłacania składek na służbę zdrowia ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca automatycznie wylicza te płatności, gdy oficjalnie zatrudni osobę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Nioficjalne zatrudnienie pracownika wraz z otrzymaniem wynagrodzenia "w kopercie" oznacza, że pracownik nie otrzyma świadczenia z powodu choroby.

Co zrobić, jeśli lekarz odmawia wydania zwolnienia lekarskiego

Są sytuacje, kiedy dana osoba ma wszelkie powody, aby uzyskać zaświadczenie lekarskie o tymczasowej niezdolności do pracy. Jest oficjalnie zatrudniony, naprawdę nie może rozpocząć pracy z powodów zdrowotnych. Jednak z jakiegoś powodu lekarz odmawia zaspokojenia prawa pracownika.

W tej sytuacji każdy obywatel polski ma prawo zmienić swojego lekarza prowadzącego. Możesz go zmienić dwa razy w ciągu roku. Ponadto pacjent może zgodnie z prawem odwołać się od odmowy wydania zaświadczenia lekarskiego przez lekarza i skontaktować się ze specjalną Komisją lekarską. Jego odwołanie musi być poparte konkretnymi dowodami niezdolności do pracy: wynikami badań lekarskich, zdjęciami rentgenowskimi itp.

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wydawane jest w chwili przeprowadzenia badania pacjenta, które potwierdza jego zły stan zdrowia.

Jak przebiega wydawanie zwolnienia lekarskiego

W przypadku złego stanu zdrowia pracownik zwraca się do lekarza, z którym ma umowę. Specjalista przeprowadza badanie i wydaje orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy. W takim przypadku chory otrzymuje zwolnienie z pracy na określony czas. Lekarz wyznacza pacjentowi termin wizyty kontrolnej. Jeśli do tego czasu stan zdrowia się poprawi i pacjent może wracać do pracy, zwolnienie lekarskie zostanie zamknięte. W przeciwnym razie okres zwolnienia lekarskiego zostanie przedłużony.

Jednocześnie kontaktując się z placówką medyczną, pracownik podaje NIP i inne niezbędne informacje o swojej firmie. Ponadto pracownik zobowiązuje się poinformować pracodawcę, że zachorował i nie będzie mógł pojawić się w pracy (osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią).

Dokumentacja elektroniczna pozwala znacznie ułatwić wydawanie zwolnień lekarskich, bez bałaganu z papierkami. Informacje zostaną automatycznie przesłane ze szpitala do pracodawcy, a pracownik nie będzie nosił tego dokumentu i nie ryzykuje jego utraty. Wysokość świadczenia na zwolnieniu lekarskim nie zależy od stażu pracy. Wpływają na to takie parametry:

  • rodzaj choroby – w przypadku choroby zakaźnej rekompensuje się 80% wynagrodzenia;
  • przyczyna niezdolności do pracy – w razie wypadków w drodze do pracy lub z niej rekompensuje się 100% wynagrodzenia;
  • kobiety w ciąży otrzymują również 100% wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy.

Klinika "Twój Lekarz w Warszawie" przestrzega wymogów polskiego prawa, dlatego wydaje zwolnienia lekarskie osobom z potwierdzonymi chorobami, które nie dają im możliwości wykonywania obowiązków służbowych. Lekarz zobowiązuje się wydać osobie zaświadczenie lekarskie, jeśli istnieją uzasadnione podstawy.